Opening parkeergarage LBSP Leiden

24 november 2023

Op 23 november jongstleden is de nieuwe openbare parkeergarage in het Leiden Bio Science Park officieel geopend.

De garage biedt niet alleen een droge en veilige plaats aan 430 auto's en 150 fietsen, maar ook aan insecten- en vogelvriendelijke gewassen. Het doel is dat de garage de biodiversiteit in de omgeving vergroot. Op het dak zijn een groot aantal inheemse kruiden, zoals duizendblad, hondsdraf en paarse dovenetel, en zelfs bomen geplant rondom 286 zonnepanelen die het gebouw energieneutraal maken. Het gebouw is geplaatst in een groene zone tussen de kantoren. De robuuste ruwe plint van baksteenpuin in schanskorven wordt begroeid, en wordt zo onderdeel van het landschap.  Wat verder opvallend is aan dit gebouw zijn de gevels van aluminium lamellen. Op de lamellen zit een zwart-wit afbeelding van een Hollands landschap: een rietkraag waar soms een vos, een konijn of een ander dier uit opduikt. Deze print wordt pas zichtbaar als men de gevel overhoeks bekijkt. De lamellen zorgen tevens voor transparantie en voor natuurlijke ventilatie. Door heldere ruimten en hoog verlichtingsniveau is de garage sociaal veilig.

Studio VVKH heeft de zeslaagse garage ontworpen uitgaande van het economische standaard parkeersysteem van aannemer Goldbeck. De garage heeft een demontabele hoofddraagconstructie van gerecycled staal en slechts 11 centimeter dikke prefab betonplaten. Het gebouw is na een zorgvuldige voorbereiding in iets meer dan een half jaar gerealiseerd. Op termijn kan de garage eenvoudig uitgebreid worden.

Hecht, het nieuwe kantoor van de GGD

01 november 2023

Op 1 november is het geheel vernieuwde kantoor van Hecht in gebruik genomen. In een recordtijd van een jaar is het gehele interieur van het bestaande gebouw van de regionale gezondheidsdienst onder handen genomen. Van een hokkerig cellenkantoor is het nu een open werklandschap met flexibele werkplekken. Interieurelementen zoals kastenwanden zijn meegenomen in het ontwerp. Ook de entree is geheel vernieuwd; met een vide en een nieuwe entreepui is het geheel opener en toegankelijker geworden. Met het vernieuwen van de installaties is bovendien een belangrijke stap gezet in het nog duurzamer maken van het gebouw. Hecht is klaar voor de toekomst.

Raad unaniem akkoord

25 september 2023

Afgelopen donderdag heeft de Raad in Castricum unaniem de ontwikkelvisie 2.0 Geesterduin goedgekeurd. We kunnen doorgaan met deze prachtige ontwikkeling voor het toevoegen van 215 woningen en verduurzaming van het winkelcentrum!

VVKH heeft afgelopen jaar in opdracht van Hoorne Vastgoed gewerkt aan de ontwikkelvisie voor woningen boven op het bestaande winkelcentrum middenin Castricum.

Bureauexcursie

28 juni 2023

Dinsdag 27 juni waren wij met het bureau op excursie. Op de fiets bezochten we diverse eigen projecten in de regio, zoals de nieuwe huisvesting van de GGD aan de Parmentierweg (in uitvoering), de nieuwe parkeergarage in het LBSP, sociale woningbouw in Wassenaar en een nieuwe villa die spectaculair beloofd te worden.
We hebben met elkaar weer veel inspiratie opgedaan en sloten de dag af met een drankje op het terras van Annie's.

Energiepark Leiden

19 juni 2023

Op de Provada werden vorige week de eerste uitwerkingsplannen voor het Energiepark gepresenteerd. Het bestemmingplan en het beeldkwaliteitsplan liggen nu ter inzage.

Ronald Knappers is supervisor van dit stedelijke verdichtingsplan binnen de singels van Leiden. Aanwezig waren de Leidse wethouder Yvonne van Delft en de ontwikkelpartners BPD en Steenvlinder.

Sociale huurwoningen Le Jardin Hoofddorp

19 juni 2023

Donderdag tekende Timpaan en Ymere de intentieovereenkomst voor 26 sociale huurwoningen in Le Jardin in Hoofddorp. Aan de Kruisweg in Hoofddorp heeft studio VVKH voor Timpaan een stedenbouwkundig plan én de architectonische uitwerking gemaakt voor 83 woningen, bestaande uit circa 37 ééngezinswoningen en 46 appartementen. Met uitzicht op het stadspark, de oude burgemeesterswoning en aan de Kagertocht is het een unieke, groene locatie nabij het centrum van Hoofddorp.

Krijn Tabbers nieuwe voorzitter RAP

10 mei 2023

Krijn Tabbers is de nieuwe voorzitter van het Rijnlands Architectuur Platform. Hij neemt het stokje over van Peter van Swieten die na 12 jaar afzwaait. Het RAP organiseert het debat over architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in de Leidse regio, en reikt elke twee jaar een prijs uit voor het mooiste gebouw in de regio, de RAP071 architectuurprijs. Naast Krijn nemen Anneloes Visscher-Van der Meer, Pieter van Woensel, Marit Geluk en Tim Stolwijk plaats in het bestuur.

Krijn was op 6 mei 25 jaar in dienst bij studio VVKH. Wij willen hem hartelijk feliciteren met dit jubileum.

Voorjaar in Leiden

22 maart 2023

De bouw van de parkeergarage op het Bio Science Park in Leiden vordert gestaag.
De eerste geanodiseerde aluminium lamellen zijn haaks op de gevel gemonteerd. Op de platte zijden van de lamellen is met een zeefdruk techniek een afbeelding van een Hollands landschap aangebracht. De eerste afbeelding is al goed te zien.