Circulaire herinrichting DZB Leiden

21 juni 2024

Het kantoorgebouw van DZB Leiden aan de Le Pooleweg is een ontwerp van VVKH uit 1998. Na 25 jaar was dat toe aan een herinrichting, nu de manier van werken niet meer dezelfde is als toen. Hybride werken, een clean desk policy, meer ruimte voor overleg en trainingszalen voor anderstaligen waren de nieuwe elementen, waarbij de kwaliteiten van het gebouw overeind moesten blijven. In nauw overleg met de gebruiker is de herindeling tot stand gekomen. Veel aandacht is besteed aan het verbeteren van de akoestiek. Bij de herinrichting is veelal gebruik gemaakt van bestaand materiaal, en zijn nieuwe interieurelementen gemaakt van meubelpanelen uit de circulaire houtwerkplaats van DZB Leiden. In samenwerking met het Leidse ontwerpbureau ARTvertisements zijn de nieuwe huiskamers ingericht, de ontmoetingsruimte van de afdeling. Nu de eerste kantoorverdieping tot ieders tevredenheid in gebruik is genomen volgt binnenkort fase 2.

Nieuwbouw Stompwijckstraat Wassenaar

03 mei 2024

In Wassenaar zijn in drie jaar tijd 40 verouderde duplexwoningen vervangen door  86 BENG nieuwbouwwoningen en twee maatschappelijke voorzieningen.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft hier een mooi filmpje van laten maken. Vanaf de sloop tot de oplevering.

Klik hier om het te bekijken.

Foto; Sven van der Vlugt fotografie

Opleverfeest nieuwbouwcomplex Wassenaar

13 maart 2024

Dinsdag 12 maart was het feest in Wassenaar ter ere van de oplevering van het nieuwbouwcomplex aan de voormalige Stompwijckstraat. De nieuwe bewoners en alle partijen die aan het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw gewerkt hebben waren aanwezig. Wethouder Ritske Bloemendaal en de directeur van woningbouwvereniging St. Willibrordus Marc Fischer gaven een korte speech. De nieuwbouw werd geroemd om de hoge kwaliteit van de woningen en de knappe wijze waarop het grote aantal woningen op een relatief kleine plek is ingepast.

Het groene binnenterrein is ontworpen als ontmoetingsruimte voor de buurt. Hopelijk krijgt het deze zomer snel wat kleur. Als onderdeel van het feest werd alvast een bankje geplaatst.

Foto: Sven van der Vlugt fotografie

Opening parkeergarage LBSP Leiden

24 november 2023

Op 23 november jongstleden is de nieuwe openbare parkeergarage in het Leiden Bio Science Park officieel geopend.

De garage biedt niet alleen een droge en veilige plaats aan 430 auto's en 150 fietsen, maar ook aan insecten- en vogelvriendelijke gewassen. Het doel is dat de garage de biodiversiteit in de omgeving vergroot. Op het dak zijn een groot aantal inheemse kruiden, zoals duizendblad, hondsdraf en paarse dovenetel, en zelfs bomen geplant rondom 286 zonnepanelen die het gebouw energieneutraal maken. Het gebouw is geplaatst in een groene zone tussen de kantoren. De robuuste ruwe plint van baksteenpuin in schanskorven wordt begroeid, en wordt zo onderdeel van het landschap.  Wat verder opvallend is aan dit gebouw zijn de gevels van aluminium lamellen. Op de lamellen zit een zwart-wit afbeelding van een Hollands landschap: een rietkraag waar soms een vos, een konijn of een ander dier uit opduikt. Deze print wordt pas zichtbaar als men de gevel overhoeks bekijkt. De lamellen zorgen tevens voor transparantie en voor natuurlijke ventilatie. Door heldere ruimten en hoog verlichtingsniveau is de garage sociaal veilig.

Studio VVKH heeft de zeslaagse garage ontworpen uitgaande van het economische standaard parkeersysteem van aannemer Goldbeck. De garage heeft een demontabele hoofddraagconstructie van gerecycled staal en slechts 11 centimeter dikke prefab betonplaten. Het gebouw is na een zorgvuldige voorbereiding in iets meer dan een half jaar gerealiseerd. Op termijn kan de garage eenvoudig uitgebreid worden.

Hecht, het nieuwe kantoor van de GGD

01 november 2023

Op 1 november is het geheel vernieuwde kantoor van Hecht in gebruik genomen. In een recordtijd van een jaar is het gehele interieur van het bestaande gebouw van de regionale gezondheidsdienst onder handen genomen. Van een hokkerig cellenkantoor is het nu een open werklandschap met flexibele werkplekken. Interieurelementen zoals kastenwanden zijn meegenomen in het ontwerp. Ook de entree is geheel vernieuwd; met een vide en een nieuwe entreepui is het geheel opener en toegankelijker geworden. Met het vernieuwen van de installaties is bovendien een belangrijke stap gezet in het nog duurzamer maken van het gebouw. Hecht is klaar voor de toekomst.

Raad unaniem akkoord

25 september 2023

Afgelopen donderdag heeft de Raad in Castricum unaniem de ontwikkelvisie 2.0 Geesterduin goedgekeurd. We kunnen doorgaan met deze prachtige ontwikkeling voor het toevoegen van 215 woningen en verduurzaming van het winkelcentrum!

VVKH heeft afgelopen jaar in opdracht van Hoorne Vastgoed gewerkt aan de ontwikkelvisie voor woningen boven op het bestaande winkelcentrum middenin Castricum.

Bureauexcursie

28 juni 2023

Dinsdag 27 juni waren wij met het bureau op excursie. Op de fiets bezochten we diverse eigen projecten in de regio, zoals de nieuwe huisvesting van de GGD aan de Parmentierweg (in uitvoering), de nieuwe parkeergarage in het LBSP, sociale woningbouw in Wassenaar en een nieuwe villa die spectaculair beloofd te worden.
We hebben met elkaar weer veel inspiratie opgedaan en sloten de dag af met een drankje op het terras van Annie's.

Energiepark Leiden

19 juni 2023

Op de Provada werden vorige week de eerste uitwerkingsplannen voor het Energiepark gepresenteerd. Het bestemmingplan en het beeldkwaliteitsplan liggen nu ter inzage.

Ronald Knappers is supervisor van dit stedelijke verdichtingsplan binnen de singels van Leiden. Aanwezig waren de Leidse wethouder Yvonne van Delft en de ontwikkelpartners BPD en Steenvlinder.