Woonzorgcentrum Vlietwijk, Voorschoten

In opdracht van Woonzorg Nederland en in samenwerking met Stichting Zorgcentra Vlietlanden en de gemeente Voorschoten is door ons bureau een stedenbouwkundige plan voor Vlietwijk in Voorschoten opgesteld. Vlietwijk is een klassiek voorbeeld van een wederopbouwwijk, met veel openbaar groen en singels. De bouwblokken zijn in een ‘open’ verkaveling gerangschikt en worden omsloten door wegen.

Eén van de opgaven was de inpassing van een nieuw multifunctioneel woonzorgcentrum, centraal gelegen in Voorschoten, ter vervanging van het elders in Voorschoten gehuisveste verzorgingshuis ‘t Hofflants Huys. Daarnaast diende vervangende woonruimte te worden gerealiseerd voor huishoudens, die door sloop van woningen voor herhuisvesting binnen het plangebied in aanmerking kwamen.De ontworpen woningen zijn levensloopbestendig.

Naast het woonzorgcentrum met 60 kamers (6.000 m2) zijn 96 sociale huurappartementen/woningen en 17 eengezinskoopwoningen gerealiseerd. Het woonzorgcentrum is in 2011 opgeleverd.

 
Status gerealiseerd 2011
Architecten Joost de Haan
Opdrachtgever(s) Woonzorg Nederland