Woningen het Gemaalhuis, Hoofddorp

Waar nu nog kantoren de entree van Hoofddorp domineren, gaat in de toekomst gewoond worden. Op een perceel langs de Kruisweg, aan de oostzijde van Hoofddorp, is een kantoorgebouw gesloopt. Op dit perceel wordt, in samenwerking met Timpaan uit Rijsenhout en RROG Stedenbouw en Landschap, het woningbouwplan ‘het Gemaalhuis’ ontwikkeld.

Het ontwerp voor 83 woningen vlakbij het centrum van Hoofddorp zorgt voor een overgang tussen de dorpse lintbebouwing langs de Kruisweg en de grote, stadse schaal die Hoofddorp ambieert. De oorspronkelijke polderverkaveling loopt ter hoogte van de ontwerplocatie dwars op de richting van de rest van de Haarlemmermeer. In het ontwerp maken we hier een doorgang in het bouwblok: een rustig woonhof zonder auto’s en een gedeeld gebruik van de openbare ruimte.

De architectuur is robuust en stenig. Op de plek waar de kantoren van 40 jaar geleden alweer gesloopt worden, moet een gebouw komen dat langer meegaat. Metselwerkverbanden en rijke detaillering verwijzen naar de gemalen die aan de wieg van Hoofddorp hebben gestaan.

Inmiddels is gestart met de uitvoering. 

 
Status start uitvoering Q4 2018
Architecten Ronald Knappers, Thomas Gillet
Opdrachtgever(s) Timpaan