Huisvesting regionale alarmcentrale, Leiden

In opdracht van de politie, brandweer en GGD is aan de Rooseveltstraat in Leiden een gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. Deze nieuwe regionale alarmcentrale van 2.700 m² sluit aan op de in 1997 door Ronald Knappers gerealiseerde brandweerkazerne. De zeer beperkte omvang van de locatie heeft tot een compacte bebouwing geleid, het ontwerp van de meldkamer vormt tezamen met de bestaande bebouwing een carrévorm. Om de gewenste flexibiliteit te waarborgen kunnen de twee delen ook als één geheel functioneren. Het geheel is voor de stad goed zichtbaar en heeft een transparant karakter.

 
Status gerealiseerd 2004
Architecten Ronald Knappers, Gerrit-Jan van Rijswijk
Opdrachtgever(s) Brandweer Leiden