Woningen en gezondheidscentrum Park Dieperhout, Leiden

Midden in het Houtkwartier, een bestaande en geliefde woonwijk aan de noordkant van Leiden en grenzend aan stadspark de Leidse Hout, is onlangs Park Dieperhout gerealiseerd.

Park Dieperhout omvat 48 eengezinswoningen en een kleinschalig appartementengebouw. In het appartementengebouw bevinden zich 12 appartementen verdeeld over vier lagen, een gezondheidscentrum op de onderste 2 lagen en een ondergrondse parkeergarage. De woningen worden gebouwd door Smits Bouwbedrijf en zijn in de tweede helft van 2018 opgeleverd.  

Woningen met zorg- en maatschappelijke voorzieningen Diamantlaan, Leiden

Ruim 300 gelijkvormige portieketageflats hebben plaats gemaakt voor 315 levensloopbestendige woningen, variërend van eengezinswoningen tot appartementen in een toren van 14 lagen. In het wooncomplex zijn verspreid over alle drie de woonblokken diverse zorg- en maatschappelijke voorzieningen opgenomen. Zo zijn er onder andere een fietsenwerkplaats en horeca bemand door werknemers met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er zorgwoningen voor ouderen en verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.  De zorgwoningen worden door verschillende zorginstellingen aangeboden. Deze ondersteunen de bewoners en hebben tevens het beheer over de maatschappelijke voorzieningen.

Bewoners parkeren onder de binnentuinen van de gesloten bouwblokken in twee parkeergarages. Geluidwerende maatregelen in de woningen langs het spoor en de uitvalswegen beperken de overlast van verkeer. Richting de straat en het spoor zijn er met de toegepaste woningtypologieën alleen maar voorkanten.

Woningen de Zes Rozen, Spijkenisse

Voor de locatie Zes Rozen te Spijkenisse heeft VVKH in eerste instantie een structuurvisie ontwikkeld. Er zijn twee scenario’s onderzocht: alleen woningen en woningen in combinatie met zorgeenheden. Het ontwerp omvat uiteindelijk 5 zorg-groepswoningen en 164 koop/huurwoningen, verdeeld over 6 bouwblokken. Daarnaast is er een ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimte. De woningen vertonen een sterke variëteit in grootte en karakter, de zorgwoningen zijn zoveel mogelijk als “gewone” woningen in het plan opgenomen.

 

fotografie: Roos Aldershoff ©

Herontwikkeling ouderenpension Huize Lidwina, Schijndel

In opdracht van woningbouwvereniging Huis en Erf is een stedenbouwkundige studie verricht voor Huize Lidwina en omgeving in Schijndel. Er zijn vier voorstellen gedaan voor de gegeven locatie. In het gekozen voorstel is opgenomen de herontwikkeling van het bestaande Huize Lidwina en nieuwbouw van 62 woningen. Het plan is gefaseerd uitgevoerd.

In eerste instantie is het voormalige klooster/ziekenhuis annex ouderenpension Huize Lidwina gerenoveerd; de gevel is hersteld en ontdaan van alle in de loop der jaren aangebrachte toevoegingen. In het gebouw zijn appartementen, een gemeenschapruimte en woonservicepunt ondergebracht. Door in het monument gebruik te maken van de oorspronkelijke middengang is elk appartement uniek.

Vervolgens zijn de in de jaren 70 bijgebouwde seniorenwoningen in de kloostertuin gesloopt en zijn nieuwe woningen (51 koop/huurappartementen en 18 zorgeenheden) gerealiseerd tussen het monument en het Veronicapark. Het monument Huize Lidwina vormt met de nieuwbouw één hof; het Lidwinahof.

Bij het stedenbouwkundige ontwerp en de planontwikkeling is ernaar gestreefd een specifiek op de locatie afgestemd hoogwaardig woonmilieu te creëren met een grote nadruk op het vergroten, in oppervlakte en kwaliteit, van de reeds aanwezige groenzones.

Woonzorgcentrum de Tuinen, Bleiswijk

Het oorspronkelijke Bleiswijk kenmerkte zich door lintbebouwing in het rechthoekig verkavelde polderlandschap. Bij de groei in de afgelopen decennia is een gebied met glastuinbouw omsloten geraakt door woonbebouwing. Voor de nieuwe woonwijk “De Tuinen” hebben kassen plaatsgemaakt voor woningen en voorzieningen, zoals dit woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum is gelegen naast een bestaand ontmoetingscentrum voor ouderen en daarmee verbonden door een binnenstraat. Daar bevinden zich een restaurant, winkel, kapper en recreatiezaal. Een parallelstraat geeft toegang tot medische zorg en een apotheek, die ook een eigen buiteningang heeft. Via vides naar een patio op de verdieping valt daglicht naar binnen. Rond het atrium wonen ouderen in twee verdiepingen met zorgappartementen. In een aparte vleugel zijn zorgvilla’s ondergebracht, waarin per villa zes kamers en een huiskamer onderdak bieden aan hen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Materialen zijn zilverkleurig metselwerk, houten gevelinvullingen en veel glas. De opzet is overzichtelijk, de sfeer transparant en helder. Zoals de polder rondom.

 

fotografie: Roos Aldershoff ©

woonzorgcomplex Laurens Oudelandse Hof, Berkel en Rodenrijs

In het woonzorgcomplex Laurens Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs zijn zorg, wonen en aanvullende dienstverlening zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Het totale programma van het woonzorgcomplex en de daarbij behorende parkeerdruk hebben geleid tot dubbel grondgebruik. Verhoogde daktuinen, grasdaken, hoven en terrassen compenseren het gebrek aan "groene ruimte" op de begane grond. In het gebouw zijn drie functies ondergebracht; een psychiatrische instelling met 36 bedden, een verpleeghuis met 176 bedden en 67 senioren(huur)appartementen, waarvan 14 geschikt voor meervoudig gehandicapten. Ondanks de grootte van het gebouw zijn deze functies duidelijk herkenbaar en wordt het complex door de onderverdeling in een aantal hoven als kleinschalig ervaren.

De seniorenwoningen zijn gesitueerd rond een hof. Het psychiatrische deel heeft zijn eigen half open hof en ook het relatief grote verpleegtehuis is onderverdeeld in een aantal hoven, waarmee voor de bewoners een kleine, veilige leefomgeving is gegenereerd.

Een groot complex heeft als voordeel dat het over diverse algemene voorzieningen kan beschikken. Zo zijn in het gebouw een kinderdagverblijf, een restaurant, een supermarkt en een fitness/fysiotherapieruimte opgenomen, die eveneens door mensen van buiten kunnen worden gebruikt. Het gebouw vervult hiermee een belangrijke functie voor de wijk. De diverse verkeersstromen, wel en niet openbaar toegankelijk, zijn goed en helder van elkaar gescheiden.

De menging van functies in het gebouw zorgt voor de nodige levendigheid. De bewoners zijn niet geïsoleerd maar blijven deel uitmaken van de maatschappij. Het complex is om die reden in een woonwijk, nabij het centrum van Berkel en Rodenrijs gesitueerd.

Gezondheidscentrum Vroonermeer, Alkmaar

Ten noorden van Alkmaar verrijst de nieuwe woonwijk Vroonermeer. Op een prachtige locatie aan een waterpartij aan de noordzijde van deze nieuwe wijk is een ontwerp gemaakt voor een zorgcentrum. In het gebouw zijn 24 zorgappartementen voor de Pieter Raad Stichting en een gezondheidscentrum ondergebracht. Het gezondheidscentrum biedt huisvesting aan een huisarts, een tandarts, een fysiotherapeut en een apotheek.

Uitgangspunt is een mensvriendelijk en toegankelijk gebouw, dat gemaakt wordt van natuurlijke materialen. Naast het zorgcentrum worden, eveneens in opdracht van de Pieter Raad Stichting, 40 zorgwoningen gerealiseerd. De bewoners van de zorgwoningen kunnen gebruik maken van de voorzieningen in het naastgelegen zorgcentrum.

 

Woonzorgcentrum Vlietwijk, Voorschoten

In opdracht van Woonzorg Nederland en in samenwerking met Stichting Zorgcentra Vlietlanden en de gemeente Voorschoten is door ons bureau een stedenbouwkundige plan voor Vlietwijk in Voorschoten opgesteld. Vlietwijk is een klassiek voorbeeld van een wederopbouwwijk, met veel openbaar groen en singels. De bouwblokken zijn in een ‘open’ verkaveling gerangschikt en worden omsloten door wegen.

Eén van de opgaven was de inpassing van een nieuw multifunctioneel woonzorgcentrum, centraal gelegen in Voorschoten, ter vervanging van het elders in Voorschoten gehuisveste verzorgingshuis ‘t Hofflants Huys. Daarnaast diende vervangende woonruimte te worden gerealiseerd voor huishoudens, die door sloop van woningen voor herhuisvesting binnen het plangebied in aanmerking kwamen.De ontworpen woningen zijn levensloopbestendig.

Naast het woonzorgcentrum met 60 kamers (6.000 m2) zijn 96 sociale huurappartementen/woningen en 17 eengezinskoopwoningen gerealiseerd. Het woonzorgcentrum is in 2011 opgeleverd.

Beschermd Wonen complex Geldrop

In het complex te Geldrop zijn 96 “beschermd wonen” woningen gerealiseerd. Beschermd wonen is een beproefd en succesvol gebleken woonconcept. Het complex beschikt over een prachtige groene patio en algemene voorzieningen zoals een grote multifunctionele ruimte (Grand Café), een huismeester voor hand- en spandiensten, toezicht en controle, een 24-uurs alarmsysteem, een deurvideo-systeem, maaltijdvoorziening en een hobbyruimte.  De woningen in het complex zijn ruim, flexibel en voldoen aan de eisen van aanpasbaar wonen. Het complex is een onderdeel van een grootschalig stedenbouwkundig plan en is gerealiseerd op een plek waar destijds o.a. 4 grote flatgebouwen uit de 70-er jaren stonden.
De ruime woningen worden allen vanuit een hoge, grote carré-vormige “patio” omsloten. Een grote glazen luifel boven de dakgalerijen zorgt voor droge galerijen en veel licht in de patio. Naast de entree van de woning bevindt zich de,  in een soort serre gelegen, eetkeuken. Deze leveren een levendig beeld op zowel vanuit de woningen als de patio. Houten galerijen en blank gelakte houten gevels geven de patio tezamen met de tuininrichting, ondanks het aantal woningen, een rustige en natuurlijke uitstraling.