Appartementen Oeverhof Katwijk

De locatie Oeverpolder ligt in het centrale deel van de Hoornespolder, een jaren zestig wederopbouwwijk. Deze wijk ondergaat de laatste jaren een transformatie, waar het wonen meer gericht wordt op de openbare ruimte en een duidelijkere scheiding gemaakt wordt tussen openbaar en privé.

In het ontwerp voor de nieuwbouwlocatie is gekozen voor een U-vormige hofbebouwing, die qua architectuur en korrelgrootte aansluit op de bestaande bebouwing. De groenstructuur van de wijk wordt met het ontwerp versterkt. De overgang tussen het woongebouw en de openbare ruimte is zorgvuldig vormgegeven. Er bevinden zich geen garages, bergingen en blinde gevels aan de openbare ruimte. In het U-vormige gebouw zijn in totaal 52 appartementen van 53-88 m2 opgenomen. Aan de Hoorneslaan telt het gebouw 4 bouwlagen, de twee andere zijden zijn 3 lagen hoog. De woningen worden alle ontsloten via (verbrede) galerijen in het hof, parkeren vindt deels plaats in het hof en deels op openbaar terrein, op straat.

De metselwerkarchitectuur sluit aan op eerdere transformaties aan de Hoorneslaan, maar voegt zich ook goed in de bestaande moderne wederopbouwarchitectuur van bijvoorbeeld de naastliggende Pniëlkerk. Vanwege de schuine begrenzing van het kavel aan de Hoorneslaan heeft het bouwblok hier karakteristieke verspringingen in de gevel gekregen. Het is een alzijdig ontworpen bebouwing die tegelijkertijd een nieuw en eigen karakter heeft maar zich ook goed voegt in de wijk.

 
Status gerealiseerd maart 2021
Architecten Ronald Knappers, Thomas Gillet
Opdrachtgever(s) Dunavie, Katwijk