Herontwikkeling ouderenpension Huize Lidwina, Schijndel

In opdracht van woningbouwvereniging Huis en Erf is een stedenbouwkundige studie verricht voor Huize Lidwina en omgeving in Schijndel. Er zijn vier voorstellen gedaan voor de gegeven locatie. In het gekozen voorstel is opgenomen de herontwikkeling van het bestaande Huize Lidwina en nieuwbouw van 62 woningen. Het plan is gefaseerd uitgevoerd.

In eerste instantie is het voormalige klooster/ziekenhuis annex ouderenpension Huize Lidwina gerenoveerd; de gevel is hersteld en ontdaan van alle in de loop der jaren aangebrachte toevoegingen. In het gebouw zijn appartementen, een gemeenschapruimte en woonservicepunt ondergebracht. Door in het monument gebruik te maken van de oorspronkelijke middengang is elk appartement uniek.

Vervolgens zijn de in de jaren 70 bijgebouwde seniorenwoningen in de kloostertuin gesloopt en zijn nieuwe woningen (51 koop/huurappartementen en 18 zorgeenheden) gerealiseerd tussen het monument en het Veronicapark. Het monument Huize Lidwina vormt met de nieuwbouw één hof; het Lidwinahof.

Bij het stedenbouwkundige ontwerp en de planontwikkeling is ernaar gestreefd een specifiek op de locatie afgestemd hoogwaardig woonmilieu te creëren met een grote nadruk op het vergroten, in oppervlakte en kwaliteit, van de reeds aanwezige groenzones.

 
Status gerealiseerd 2012
Architecten Fons Verheijen
Medewerkers Wouter Fokkinga
Opdrachtgever(s) Huis en Erf Vastgoed